Krájení svatebního dortu a další svatební zvyky a rituály

Krájení svatebního dortu a další nezbytné svatební rituály české svatby

Důležitou součastí každé české svatby je krájení svatebního dortu. Není to ovšem zdaleka jediný svatební zvyk, který neodmyslitelně ke svatbě patří. Zde jsou další zvyky a riruály, provázející české svatební obřady a oslavy:

 

 • Krájení svatebního dortu – novomanželé společně nakrojí svatební dort. Nikdo ze svatebčanů by neměl dort odmítnout.
 • Svatební koláčky – jedná se o koláčky, kterými se zvou svatební hosté. Jde obvykle o maličké koláčky různých náplní. Svatební koláčky by neměla péci sama nevěsta. Žena, která si dá koláček, upečený v rohu plechu, se podle české tradice do roka a do dne vdá.
 • Chomout – po obřadu dostává ženich na krk chomout, jakožto symbol svázání manželstvím.
 • Oblečení nevěsty – nevěsta by měla mít něco nového, něco starého, něco půjčeného a něco modrého.
 • Voničky – všichni svatební hosté dostanou do klopy tzv. voničku či vývazek.
 • Zasypávání rýží – při odchodu z obřadní síně nebo z kostela zasypávají svatebčané nevěstu a ženicha rýží – přivolávají tak plodnost a bohatství.
 • Střepy – před příchodem na svatební hostinu rozbije personál restaurace talíř, nevěsta s ženichem střepy zametou. Podle toho, jak se úkolu chopí, se předpovídá, jak jim bude fungovat společná domácnost.
 • Polévka z jednoho talíře – nevěsta s ženichem jsou dohromady svázáni bílým ubrusem a vzájemně se krmí jednou lžící. Jedná se o jeden z nejobvyklejších rituálů.
 • Házení kyticí – tradice je oblíbená hlavně v anglosaských zemích – nevěsta si stoupne zády k neprovdaným ženám a dívkám a hodí kyticí za sebe. Dívka, která kytici chytí, se podle tradice do roka vdá!
 • První manželský tanec – první tanec je věnován pouze nevěstě a ženichovi.  Svatebčané obvykle vytvoří kolem tančících novomanželů kruh.
 • Únos nevěsty – tradice je oblíbená zejména u přátel nevěsty a ženicha. V průběhu oslavy unesou přátelé nevěstu do některého z blízkých barů, kde zapíjejí budoucí štěstí novomanželů. Ženich by měl svou manželku najít co možná nejdříve, neboť celou útratu platí on.
 • Falešná nevěsta - někdo z hostů se převlékne za nevěstu a snaží se přebrat pravé nevěstě ženicha před svatbou.

 

Zdroj: Wikipedie.cz

 

Fotografie převzata z: Dorty Havelková

 

 

registrace

 

Časté dotazy